Bazar Ertəsi, 20 May 2019, 09:29                                                                                       
RI©COMP Computer World
Welcome Qonaq | RSS
Main Xoş Gəlmisiniz! Registration Login
SAYT MENYUSU

KATEQORIYALAR
Text [3]
Acrobat [7]
Flash [0]
Digər [8]

MINI ÇAT
200

SORĞU
Avroliqada hansı klub uğurlu nəticə əldə edəcək?
Bütün Cavablar: 98

STATİSTİKA

Xətdə Olanlar: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0
1-CI.BIZ Reytinq Sistemi


23/10/2009-dan bəri free counterscounterFaceBook
Rovshan Sadıgov | Create Your Badge

Main » Files » e-Kitablar » Digər

AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATI
[ · Download from mirror () ] 01 February 2009, 20:01AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI İNCİLƏRİ

Azərbaycan Xalq Ədəbiyyatı:
Atalar sözü
Azərbaycan bayatıları
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. I cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. II cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. III cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. IV cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. V cild.
Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr).
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. I cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. II cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. III cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. IV cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. V cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Uç cilddə. III cild.
Dədə Qorqud dünyası Məqalələr
Dədə Qorqud kitabı Ensiklopedik lüğət "Öndər nəşriyyat"
El çələngi (xalq şerindən seçmələr)
Kitabi-Dədə Qorqud Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər
Koroğlu
Koroğlu Paris nüsxəsi
Molla Nəsrəddin lətifələri
Qaçaq Nəbi
Qorqud ədəbiyyatı Bədii əsərlər
Tapmacalar
Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər


Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı:
Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsəıləri Iç cilddə. III cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. I cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsəriəri Iç cilddə. II cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. III cild.
Aşıq Ələsgər. Əsərləri
Alımas İldırım. Seçilmiş əsərləri
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. III cild
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild.
LJəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Uç cilddə. I cild.
LJəmənzəminli Yusif Vəzir.Əsərləri Iç cilddə. II cild.
Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Iç cilddə. III cild.
Dastani-Əhməd Hərami
Fədai. Bəxtiynamə
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş ciiddə. I cild.
Hüseyin Cavid. Əsərləri Beş cilddə. II cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. III cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. V cild.
Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı İki cilddə.
Kişvəri. Əsərləri
Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. I cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. III cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. IV cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. V cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. VI cild.
Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri
Məhəmməd Əmani. Əsərləri
Məhsəti Gəncəvi. Rübailər "Lider nəşriyyat"
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. III cild
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild
Məsihi. Vərqa və Gülşa
Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr
Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. I cild.
Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. II cild.
Molla Pənah Vaqif. Əsərləri
Molla Vəli Vidadi. Əsərləri
Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri
Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri
Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri
Nizami Gencəvi. Yeddi gözəl
Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun
Nizami Gəncəvi. Lirika
Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi
Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. Şərəfnamə
Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə
Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin
Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri
Qazi Bürhanəddin.
Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri
Qul Əli. Qisseyi-Yusif
Saib Təbrizi. Seçilmiş əsərləri
Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri
Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri
Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri "Lider nəşriyyat"
Yohann Volfqanq Gete. Faust
Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. I cild.
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. II cild.
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. III cild.
Ə.Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Ə. Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Azərbaycan ədəbiyyatı:
Anar. Seçilmiş əsərləri
Balaş Azəroğlu. Seçilmiş əsərləri
Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild (Şeirlər).
Cabbarzadə Zeynal. Seçilmiş əsərləri
Cabir Novruz. Seçilmiş əsərləri
Elçin. Seçilmiş əsərləri
Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri
Fərman Kərimzadə
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri
Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri
Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri
Həkimə Billuri. Seçilmiş əsərləri
Həmid Nitqi (Aytan). Seçilmiş əsərləri
Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri
Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Məmmədxanlı Ənvər. Seçilmiş əsərləri
Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri
Mirvarid Dilbazi. Seçilmiş əsərləri
Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri
Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri
Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsərləri
Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm Birinci hissə.
Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm İkinci hissə.
Osman Sarıvəlli. Seçilmiş əsərləri
Qabil. Seçilmiş əsərləri
Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri
Rəfiq Zəka Xəndan. Seçilmiş əsərləri
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri
Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Qurban Səid
Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Söhrab Tahir AzərAzər. Seçilmiş əsərləri
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.
Tofiq Bayram. Seçilmiş əsərləri Bakı, "Lider nəşriyyat"
Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri Iki cilddə. II cild (Poemalar).
Vaqif Səmədoğlu. Uzaq yaşıl ada
Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Yusif Səmədoğlu. Seçilmiş əsərləri
Zeynal Xəlil. Seçilmiş əsərləri
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Əhməd Cavad. Seçilmiş əsərləri
Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərləri
Əlağa Vahid. Seçilmiş əsərləri
Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri
Əliağa Kürçaylı. Seçilmiş əsərləri
Ənvər Əlibəyli. Seçilmiş əsərləri
İbrahimov Hüseyn. Əsrin onda biri
İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
İsa Muğanna. İdeal
İsi Məlikzadə. Seçilmiş əsərləri
İslam Səfərli. Seçilmiş əsərləri
İsmayıl Şıxlı
İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri ki cilddə. II cild.
Ramiz Rövşən

Müstəqillik dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatı:
Aqil Abbas
Afaq Məsud
Aqşin
Rafiq Tağı
Rasim Qaraca
Kamal Abdulla
Fəxri Uğurlu
Şərif Ağayar
Nərmin Kamal
Murad Köhnəqala
Həmid Herisçi
Sevinc Çılğın
Orxan EYP
Zahir Əzəmət
Azərbaycan Klassik irsi

Ədəbi antologiyalar:
Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. I cild.
Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. II cild
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. III cild.
Azərbaycan qadın şairləri antologiyası
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. III cild.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları)
XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası
XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər)

Dünya Ədəbiyyatı:
Orhan Pamuk (t- 3 roman)
Umberto Eko (t- Gülün adı)
Milan Kundera (t)
Q.Q.Markes
Patrik Züskind
Albert Kamyu (t)
Stefan Sveyq (t)
Edqar Allan Po
George Orwell
Frans Kafka
Redyard Kiplinq
Mark Tven
Oskar Uayld
Ernest Heminquey
Cek London
Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza
Dostoyevsk 1
Dostoyevski 2
Jan Pol Sartr
Jan Eşnoz
Viktor Huqo (t)
Paulo Koelyo (t, a)
X.L.Borxes
Lermontov
Viktor Pelevin
Robert A. Dahl
Şekspir

Tərcümə-Fəlsəfə:
Platon 1 (t)
Platon 2 (t)
Platon 3 (t)
Aristotel
Herodot-Tarix
Mövlana Cəlaləddin Rumi
Machiavelli
Makiavelli
Francis Bacon (t)
Leibniz (t)
J.J Rousseau (t)
Lenin (t)
Engels (t)
Karl Marx (t)
Alan Durning (t)
Nietzsche 1 (t)
Nietzsche 2 (t)
Nietzsche 3 (t)
Nitşe 4
Bergson (t)
Jung (t)
Sigmund Freud (t)
Kant (t)
Sartre (t)
Frensis Fukuyama 1
Frensis Fukuyama 2

Dünya uşaq ədəbiyyatı:
Alfons Dode. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları.
Antuan de Sent-Ekzüperi. Adamların planeti. Hərbi təyyarəçi. Balaca şahzadə
Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri
Britaniya adalarının xalq nağılları
Ceyms Ferıimor Kuper. Sonuncu mogikan
Ellada qəhrəmanları.
Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel
Lüis Keroll. Alisa möcüzələr ölkəsində.
Redyard Kiplinq. Mauqli.
Joze Qomes Ferreyra. Cəsur Joanın qəribə macəraları
Mark Tven. Şahzadə və dilənçi.
Oskar Uayld. Nağıllar
Rus uşaq ədəbiyyatı. Birinci kitab.
Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme
Qudzak əfsanəsi
 
Lüğətlər:
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. I cild.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. II cild.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. III cild
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. IV cild.
Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. I cild.
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. III cild.
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. IV cild.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. I cild.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. II cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. I cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. II cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. III cild.
İngiliscə-azərbaycanca lüğət

Ensiklopediya:
AXC Ensiklopediyası İki cilddə. I cild
AXC Ensiklopediyası İki cilddə. II cild

Tarix:
Qarabağ tarixi
Azәrbaycan generalları
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə
Azərbaycanşünaslığın əsasları
Tarixin qara səhifələri


Category: Digər | Added by: riocomp
Views: 6933 | Downloads: 875 | Comments: 11 | Rating: 3.0/4
Total comments: 111 2 »
14 March 2013 Spam
11. Mehin
Qabilin Nesimisini isteyirem tecili

05 October 2011 Spam
10. semra semra (semra)
Qul Əlinin Qisseyi Yusif poemasini yükləmək ücün link verərdiniz ZƏHMƏT OLMASA

05 October 2011 Spam
9. semra semra (semra)
salam.mənə Qul Əlinin QİSSEYİ YUSİF poemasi lazimdir.xaiş edirəm mənə link verərdiniz cry

02 October 2011 Spam
8. azer
qardas mene ismayil sixlinin secilmis eserler kitabinin linkini gondere bilersinizmi men endire bilmedim

02 October 2011 Spam
7. azer
qardas men vacip olarax ismayil sixlinin eserlerini axdariram sizde siyahida var ama men endire bilmedim onun linkini zehmet olmasa mene gondere bilersinizmi

22 November 2010 Spam
6. Admin (riocomp)
He qardash. Neshriyatin saytinda butun bunlar var. Oradan kocure bilersen. Men linkleri ayri-ayri yerleshdirmedim.

21 November 2010 Spam
5. Azeri
Salam.Kocure bilmedim,nesriyyatin saytini acir,yani?

20 October 2010 Spam
4. Admin (riocomp)
Qedesh, buyurub baxa bilersen. Artiq link duzelib. Xeberdarliq etdiyiniz ucun teshekkur edirem.

20 October 2010 Spam
3. gedesh
@HaraY,ala qedesh,yuxarida olan "[ Download from this server (190.1Kb) ] "linkin usdune bas ala da!

22 July 2009 Spam
2. HaraY
nitşe yüklənmir...xahiş edirəm düzəldəsiz və ya kömək edin ...hardan yükliyə bilərəm?

1-10 11-11
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
CARİ VAXTDAXİL OL

AXTAR

REKLAMLAR

DOSTLAR
 • Create your own site
 • www.4yu.at.ua
 • www.pshop.ucoz.net
 • www.endir.az/
 • Live scores
 • www.qovluq.com
 • www.qovluq.biz

 • ƏN SON ŞƏRHLƏR
  Salamun aleykum, men her sheyi basha dushdum amma istfadeden qabaq niye siqareti atmaq lazim oldugunu basha dushmedim. bunun haqqinda ne melumat vere bilersiz? evvelceden teshekkurumu bildiridem.


  Salam aleykum.Mende Qara zirenin en keyfiyyetli novu olan Hebesistan toxumu ile soyuq sixilmish Qara zire yagi var.Bununla beraber sabunu,shampunu,toxumun ozu,kremleri ve s.var.Peygemberimiz (Sallalahu aleyhi ve sellem)buyurur:Qara zire olumden basqa her derdin dermanidir.
  Sifaris vere bilersiniz: 055 491 6121


  salam menim uzume sizanaq cixir tez tez ne elesem olmur davamli uzumde qara noqte ve yara olur,buna gore zire yagi icsem olar?komek eder?xahiw edirem cavablandirin zehmet olmasa cox sagolun


  QISA MƏLUMAT
  Şərhlər: 262
  Şəkillər: 35
  Xəbərlər: 39
  Yükləmələr: 135
  Direktoriya: 130
  Elanlar: 6
  Oyunlar: 199
  FAQ: 4
  Qonaq Qeydləri: 11
  Testlər: 46

  VALYUTA MƏZƏNNƏSİ


  LÜĞƏT
  Lüğət
  Söz:

  Copyright RIOGROUP © 2019